Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaam inkopen.

A² Networks wordt sinds 2013 door Ecovadis beoordeeld op het gebied van MVO. Bij de laatste assessment (2023) behaalden we daarbij een zilveren medaille, en behoren daarmee bij de top 9% van wereldwijd beoordeelde bedrijven in onze branche.

De Ecovadis methode wordt door vele organisaties gebruikt om de prestaties op het gebied van MVO te beoordelen.

De beoordelingen zijn gebaseerd op aantoonbare (bewezen) acties en procedures en de daaraan gekoppelde verbeteracties. De resultaten worden vergeleken met alle bedrijven in de vergelijkbare branche, waaruit de uiteindelijk beoordeling wordt gedestilleerd.

De Ecovadis methode wijkt daarmee af van de alom bekende ISO9001, 14001, etc. standaarden die vooral focussen op het vastleggen van de werkwijze en niet op de (relatieve of vergelijkbare) kwaliteit van die werkwijzen.

Terwijl we trots zijn op de behaalde beoordeling blijven we continu bezig met verbeteringen en aanvullingen van onze MVO-werkwijzen en procedures.

Waarop wordt beoordeeld:

 • Milieu

Activiteiten

 • Energieverbruik & broeikasgassen
 • Water
 • Biodiversiteit
 • Lokaal en onopzettelijke verontreiniging
 • Materialen, chemicaliën en afval

Producten

 • Productgebruik
 • Product End-of-Life
 • Gezondheid en veiligheid van de klant
 • Milieudiensten & belangenbehartiging
 • Arbeids- en mensenrechten

Personeelszaken

 • Gezondheid en veiligheid van medewerkers
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Sociale dialoog
 • Loopbaanbeheer en opleiding

Mensenrechten

 • Kinderarbeid, dwangarbeid & mensenhandel
 • Diversiteit, discriminatie en intimidatie
 • Mensenrechten van externe belanghebbenden
 • Ethiek
 • Anti-corruptie
 • Concurrentieverstorende praktijken
 • Verantwoord informatiebeheer
 • Duurzaam inkopen
 • Milieu praktijken van leveranciers
 • Sociale praktijken van leveranciers