Smart Building Data Backbone

Smart Buildings is het buzzword van het moment.

Voor elk Intelligent Gebouw is het verzamelen en samenbrengen van data de meest belangrijke component waardoor een gebouw Smart of Intelligent genoemd kan worden.

Intelligente gebouwen gebruiken data om de diverse gebouwsystemen intelligent aan te sturen.

De meest voor de hand liggende gebouwsystemen zijn:

  • Verlichting
  • Klimaatbeheersing
  • (camera)beveiliging en toegang
  • Energiemanagement
  • Lokaal Area Netwerk (LAN)

De diverse systemen gebruiken sensoren om de voor dat systeem belangrijke data te verkrijgen.

Bijvoorbeeld bij verlichtingssystemen zijn het lichtsensoren en aanwezigheidsdetectoren, bij klimaatbeheersing temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 sensoren, beveiliging en toegang maken gebruik van deursensoren, bewegingssensoren, paslezers en intelligente camera’s en voor energiebeheer zijn het vermogensmeters. Het LAN neemt een specifieke plaats in omdat het de datatransport voor alle eerder genoemde systemen faciliteert, zowel bekabeld als draadloos.

Al deze sensoren leveren data, die bij intelligent gebruik geïntegreerd kunnen worden en samen zorgen voor de intelligentie waardoor slimme beslissingen genomen kunnen worden om de diverse systemen en processen aan te sturen of (beter) te laten werken.

Deze data wordt gedeeld, bij voorkeur via een universeel systeem dat door alle overige systemen gebruikt kan worden. Internet Protocol (IP) is daarbij de voorkeurkeuze van bijna alle fabrikanten. Het is o.a. open, universeel, betrouwbaar, veilig en schaalbaar. Bovendien is er op diverse niveaus veel kennis aanwezig vanwege het gebruik binnen het Internet en in lokale netwerken (LAN).

Daarbij is ook de rol van Ethernet (en Power-over-Ethernet) niet te onderschatten. In gebouwen is Ethernet het universele netwerk transportmechanisme dat ooit met 10Mbps (gedeelde bandbreedte) begon en inmiddels al in de Terabits (switched) datasnelheden biedt. Bovendien zorgt Power-over-Ethernet (PoE) ervoor dat voeding van randapparatuur via dezelfde datakabel plaatsvindt en daardoor een zeer hoge efficiëntie en lager kosten worden bereikt.

De Data Backbone van een gebouw is daardoor van zeer groot belang.

Eisen aan de data backbone:

  • Hoge bandbreedte
  • Efficiënt
  • Schaalbaar
  • Toekomstvast
  • Hoge beschikbaarheid (redundant)

Glasvezel biedt de juiste eigenschappen om aan al deze eisen te voldoen en heeft daarom een steeds belangrijkere rol in gebouwautomatiseringssystemen. In combinatie met een juist ontwerp voor de netwerkvoorzieningen in uw gebouw of complex biedt het data-netwerk de basis voor alle systemen in een Smart Building.

A² Networks kan u helpen om een geschikte databackbone (passief, actief en enkele van de Smart Building systemen) te ontwerpen en implementeren voor al uw behoeftes in Intelligente Gebouwen. Neem daarvoor contact met ons op via +31(0) 499 33 65 65 of info@a2-networks.com.