Systeemcertificatie gestructureerde communicatie infrastructuren

Het meten van een universele (twisted-pair) communicatie infrastructuur is noodzakelijk om na te gaan of het systeem voldoet aan de eisen van de geldende internationale standaarden. Deze internationale standaarden omvatten enerzijds de van kracht zijnde installatievoorschriften en anderzijds de uit installatie verkregen meetresultaten.

De meting wordt in rapportvorm weergegeven en dient als referentiekader voor het verkrijgen van een certificaat waarmee langdurige systeem- product- tot aan applicatie garantie verkregen wordt. De fabrikant geeft daarmee de garantie op de juiste werking van alle protocollen die zijn, of die nog worden ontwikkeld voor betreffende bekabelingsklasse.  

De keuze voor een gestructureerde, gecertificeerde communicatie infrastructuur biedt een aantal belangrijke voordelen:

 • U als gebruiker krijgt de beschikking krijgt over een kwalitatief hoogwaardige, gestandaardiseerde en toekomstvaste communicatie infrastructuur.
 • Gestructureerd, geconsolideerd bekabelen is gebaseerd op een eenvoudig aan te passen infrastrucuur, die bestaat uit koper- (twisted-pair) en/of glasvezelbekabeling. De stervormige en systematische opzet van deze infrastructuur  biedt vergaande flexibiliteit in gebruik met als resultaat uiteindelijk aanzienlijk lagere mutatiekosten. In de praktijk kan er frequent worden gemuteerd/ uitgebreid zonder dat er extra intensieve installatiewerkzaamheden nodig zijn. De totale kosten vallen dan ook lager uit dan bij andere, ad-hoc, ongestructureerde netwerkinfrastructuren.
 • Gestructureerde gecertificeerde koperbekabeling is geschikt voor een breed scala aan applicaties en toepassingen waarbij Power over Ethernet functionaliteit een steeds prominentere rol speelt.
 • Omdat vooral het opsporen en verhelpen van netwerkstoringen, veroorzaakt door de bekabeling, een tijdrovende en dus een kostbare aangelegenheid is, verdient het zowel voor de klant als installateur sterke aanbeveling om voor de gegarandeerde kwaliteit van een gecertificeerd bekabelingconcept te kiezen.
 • Daar certificeren en standaardisatie hand in hand gaan resulteert dit in het algemeen tot kostenreductie in zowel aanschaf, installatie als onderhoud van het totale netwerk.

Met een systeemgarantiecertificaat worden voor onze eindgebruikers de volgende algemene zaken gerealiseerd:

 • Langdurige garantie, tot aan 25 jaar.
 • Gegarandeerde prestatiemarges, die ruimschoots overeen komen met de betreffende internationale ISO, ANSI en CENELEC  normeringen (ISO/IEC11801).
 • End-to-end garantie, zowel voor applicaties als producten.
 • De garantie dekt bij aanspraak naast vervangende onderdelen eveneens de vervangende arbeidskosten.
 • U als eindgebruiker wordt ondersteund door zowel onze eigen expertise als die van de fabrikant.
 • Garantie wordt rechtstreeks verstrekt door de fabrikant.

A² Networks staat daarmee garant voor een universele, gestructureerde en gecertificeerde communicatie infrastructuur die ruimschoots voldoet aan internationale normeringen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze communicatie infrastructuren, toepassingen, advies en/of uitbrengen van een offerte.