Innovatie oplossing: Verduurzaming ICT-ruimte in monumentaal raadhuis

Het bedrijf:

Met circa zesentachtigduizend inwoners valt de gemeente Hilversum in de categorie middelgrote gemeenten. De stad wordt bestuurd vanuit een monumentaal raadhuis dat door menig architectuurkenner (Architect Dudok) als mooiste gebouw van Nederland wordt beschouwd. Een eigen gestructureerde ICT afdeling is verantwoordelijk voor het integraal beheer van alle pc’s, printers, netwerk en servers verspreid over de diverse gemeentelocaties. Door vernieuwing van het oude stadskantoor diende de daar aanwezige ICT-ruimte verplaatst te worden naar een voormalige archiefruimte gesitueerd in de kelder van het raadhuis.

De uitdaging:

Alvorens hier de netwerk apparatuur te kunnen plaatsen moest de ICT-ruimte klaar gemaakt worden voor het op een juiste manier kunnen herbergen van de apparatuur. Voor het veiligstellen van de beschikbaarheid van haar IT-omgeving was de gemeente dan ook op zoek naar een redundante koel- en centrale noodstroomvoorziening voor deze nieuwe ICT-ruimte. Beschikbaarheid van de koelvoorziening en netspanning zijn van cruciaal belang. In dit project waren een aantal factoren aanwezig die beperkingen oplegde voor het toepassen van een ‘conventionele’ koeloplossing. Gezien het monumentale karakter van het raadhuis was het niet toegestaan om bepaalde delen van de installatie ‘in het zicht’ te realiseren. Ook een ontoereikende capaciteit qua aan- en afvoer van de (verwarmde) lucht alsmede installatiehoogte en geluidsniveaus legde beperkingen op in het realiseren van standaard oplossingen. 

De oplossing:

Door de beperkingen die ons opgelegd werden heeft A² Networks een aantal specifieke oplossingen aangedragen in een advies en ondersteuningstraject. Met betrekking tot de koeling zijn uiteindelijk een drietal geschikt geachte oplossingen geheel uitgewerkt. De door de gemeente uiteindelijk gekozen oplossing was wel een heel unieke oplossing, waarbij A² Networks voor het koelen van de ICT-ruimte gebruik zou maken van de naastgelegen vijverpartij. Een unieke oplossing daar we in deze vijver gebruik zouden maken van een open koelwater systeem. De toe te passen diverse componenten in deze oplossing dienden dan ook hierop te zijn uitgerust. Voor het ‘buiten’ gedeelte zijn twee robuuste watergekoelde condensors en een dubbele pompinstallatie met aanzuigkorven ingezet De binnen-units bestaan uit twee precisie computer airconditionings van Uniflair (Apac). Deze units worden toegepast als kritische eisen gesteld worden aan het handhaven van de gewenste temperatuur en vochtregulering.

Het opwarmingseffect van de vijver is eveneens onderzocht en was vrijwel verwaarloosbaar gezien de hoeveelheid water die rondgepompt wordt in relatie met de inhoud van de vijver. Een paar uurtjes zon op de vijver heeft veel meer effect, qua temperatuurverhoging.

Met betrekking tot de centrale noodstroomvoorziening zijn eveneens een aantal oplossingen aangedragen. Als onafhankelijk specialist heeft A² Networks verschillende UPS oplossingen van diverse gerenommeerde fabrikanten uitgewerkt. Uiteindelijk heeft de gemeente Hilversum gekozen voor een onderhoudsvriendelijke totaaloplossing van fabrikant APC (Schneider group). Deze oplossing is schaalbaar, modulair en biedt onder meer redundantie voor hoge beschikbaarheid. Om dreigende problemen op het gebied van distributie en management van de stroom te voorkomen is gebruik gemaakt van bemetering per outlet via het netwerk beheersbare spanningverdeelstroken (PDU’s).

The A² advantage:

Advies en ondersteuning

Om tot een eenduidig en gefundeerde oplossing te komen omtrent de nieuw te realiseren koel- en noodstroomvoorziening, heeft A² Networks als onafhankelijk specialist in samenspraak met de gemeente Hilversum een advies- en ondersteuningstraject doorlopen. Het uiteindelijk doel van dit traject was dan ook om te komen tot een totaal plan, waarin, naast het kostenplaatje, beschreven welke geschikte oplossingen er zijn, wat de mogelijkheden en beperkingen van de gegeven oplossingen zijn en welke stappen er ondernomen moeten worden om de gevraagde voorzieningen aan de wensen en eisen van de gemeente Hilversum en de huidige marktontwikkelingen te laten voldoen. Bij elke uitgewerkte specifieke oplossing heeft A² Networks steeds een aantal facetten onder de loep genomen waardoor vergelijk op diverse vlakken mogelijk werd. Bovendien kon de gemeente  op deze manier de door ons voorgestelde oplossingen qua prijssamenstelling toetsen in de markt. Immers uitvoering van één van de voorgestelde oplossingen stond los van een eventueel te implementeren oplossing.

Door het door A² Networks opgestelde vergelijk heeft gemeente Hilversum op een inzichtelijke manier een meest geschikt geachte, gefundeerde oplossing kunnen kiezen.  Ondanks het unieke karakter van de koeloplossing, waarbij geen direct vergelijkingsmateriaal voor handen was, daar gebruik gemaakt wordt van een open-water koelsysteem, heeft de gemeente Hilversum haar vertrouwen in de kennis en expertise van A² Networks gelegd om deze unieke oplossing te implementeren.

Implementatie

Implementatie van de diverse disciplines is onder begeleiding van A² Networks grotendeels verzorgd door de betreffende fabrikant leveranciers. Hierbij heeft A² Networks een helicopterview functie waarbij ook de nodige aandacht uitging naar het koppelen van de systemen onderling en op monitoring systemen.

Service en onderhoud

Tijdens de beginfase dienden de aanzuigkorf en filters regelmatig te worden gecontroleerd op vervuiling. De warmtewisselaar dient circa 1 x per jaar gereinigd te worden. Ook de noodstroomvoorziening dient 1x per jaar gecontroleerd te worden op juiste werking.  In beide gevallen is rechtstreeks tussen de gemeente Hilversum en desbetreffende partner een passend service- en onderhoudscontract afgesloten zodat bij eventuele escalatie de communicatielijnen kort kunnen blijven.