A² networks voldoet aan Trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) ook wel Veiligheidsladder genoemd

A² Networks wil altijd zorgen voor veilige werkomstandigheden voor onze werknemers en uiteraard onze klanten. We trainen onze mensen daarom ook al jaren op gebied van veiligheid en voldoen (inmiddels al bijna 20 jaar) aan de VCA** eisen (actueel VCA** 2017/6.0).

Ook worden onze operationele medewerkers periodiek getraind in het werken met hoogwerkers.  Daarnaast zijn zij getraind als BHV-medewerker (jaarlijks).

De Safety Culture Ladder (populair ‘Veiligheidsladder’) focust in tegenstelling tot andere initiatieven niet op regels maar op bewustwording.

Dit initiatief van Prorail is overgenomen door Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst en inmiddels onder beheer gekomen van de NEN. Omdat de standaarden inmiddels ook internationaal worden gehanteerd zijn veel van de begrippen in het Engels.

Alle grote bouwkundige, infrastructurele en technische installatiebedrijven in Nederland hebben het belang van dit initiatief onderschreven en de voorwaarden gelden dus bij alle projecten die zij ondernemen. Dit geld dan ook voor alle aannemers, onderaannemers en ook voor architecten en ingenieursdiensten.

Het blijkt immers dan nog steeds jaarlijks te veel mensen als gevolg van ongevallen op bouwprojecten overlijden of ernstig of langdurig letsel ondervinden.

De Safety Culture Ladder legt daarom de aandacht op de bewustwording voor gevaarlijke situaties of omstandigheden voor alle betrokkenen in een werkproces. Aanbesteder, adviseur, directie of monteur; iedereen heeft, binnen de Safety Culture Ladder methodiek, de verantwoordelijkheid elkaar bewust te maken van eventuele gevaarlijke omstandigheden of situaties.

De ‘Veiligheidsladder’ bestaat uit vijf treden die de volwassenheid van de organisatie typeert op de verschillende kenmerken. Trede 1 is het absolute minimum, trede 5 het hoogst haalbare.

Het Safety Culture Ladder systeem wordt doorlopend verder ontwikkeld en geëvalueerd.

Er zijn drie smaken waaraan kan worden voldaan:

  • Bij projecten met een hoog risicoprofiel geld certificering op vooralsnog minimaal trede 2.
  • Bij projecten met een gemiddeld risicoprofiel is een, minder diepgaande, ‘light audit’ beschikbaar.
  • Bij projecten met een laag risicoprofiel wordt een Self-Assessment uitgevoerd.

Wij bij A² Networks werken in, met onze specialisaties, veelal in projecten die worden gezien als ‘laag risicoprofiel’. We hebben daarom gebruik gemaakt van de ‘Approved Self-Assessment’ methode. Daarbij is ons bedrijf geaudit op de kenmerken om te kunnen voldoen aan een van de tredes van de Safety Culture Ladder zie Overzichtlijst Safety culture ladder.

We tonen daarmee aan dat iedereen in ons bedrijf bewust en serieus bezig is met de veiligheidscultuur en werkt aan een betere veiligheidsperformance.

De Veiligheidsladder bedrijfscertificering wordt jaarlijks getoetst en verbeterd.