Security

U wilt uw intellectuele eigendommen optimaal beschermen. Daarom doet u er alles aan om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot plaatsen waar ze niet horen. Toegangscontrole en tijdregistratie zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.

Access controlTal van mogelijkheden
Door de flexibilisering van de arbeid en de komst van het internet neemt de vraag naar automatisering van personeelsplanning en security management toe.
A² Networks ondersteunt u bij het realiseren van een waterdicht systeem. Wij leveren iedere denkbare registratie- en beveiligingsoplossing. Door onze systemen voor toegangsmanagement te koppelen aan uw bedrijfssystemen, openen zich tal van mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan tijdregistratie. Al dan niet gecombineerd met toegangscontrole, die kan variëren van een eenvoudig toegangssysteem met pasjes tot geavanceerde oplossingen voor biometrische herkenning.

Biometrische systemen
De huidige markt in toegangs- en tijdregistratie maakt in toenemende mate gebruik van biometrische systemen die digitaal vertaald worden in verband met inbreuk op privacy. Deze biometrische systemen zullen in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in toegangscontrole en tijdregistratiesystemen.
Dit vraagt om zeer specialistische kennis. A² Networks is uniek in haar samenhang van activiteiten en is in staat één geintegreerd toegangs- en tijdregistratiesysteem te ontwerpen en te implementeren.

Tijdregistratie
Tijdregistratie wisselt in toenemende mate informatie uit op basis van het internet protocol (IP) en integreert op applicatieniveau steeds meer met andere bedrijfsprocessen. Dit maakt het noodzakelijk te beschikken over voldoende specialistische kennis.
Dat betreft niet alleen kennis over de applicatie maar ook over IP, networking en netwerk-security.
A² Networks beschikt niet alleen over diepgaande kennis op dit vlak, maar is ook thuis in de voorschriften en richtlijnen voor het ontwerpen en aanleggen van deze installaties. Wij dragen bovendien zorg voor een kritische risico-analyse.

Identificatie
Een toegangs- of tijdregistratiesysteem is altijd voorzien van lezers voor identificatie. Dit kunnen conventionele kaartlezers zijn, maar ook biometrische lezers. Deze laatste maken gebruik van biometrische kenmerken zoals vingerafdruk, hand- of irisherkenning.
Bij toegangssystemen in de hogere risicoklasses worden kaartlezers vaak gecombineerd met biometrische identificatie.